هر چه بر من گذشت حقم بود من از این بیشتر سزاوارم 

تو گناهی نداری ای زیبا مرگ بر من که دوستت دارم

/ 0 نظر / 2 بازدید