باور نکن تنهاییت را

 

باور نکن تنهاییت را، من در تو پنهانم تو در من

از من به من نزدیکتر تو، از تو به تو نزدیکتر من

باور نکن تنهاییت را، تا یک دل و یک درد داریم

تا در عبور از کوچه عشق بر دوش هم سر میگذاریم

دل تاب تنهایی ندارد، باور نکن تنهاییت را

هر جای این دنیا که باشی، من با توام تنهای تنها

من با توام هرجا که هستی، حتی اگر با هم نباشیم

حتی اگر یک لحظه یک روز، با هم در این عالم نباشیم

این خانه را بگذار و بگذر، با من بیا تا کعبه دل

باور نکن تنهاییت را،  من با توام منزل به منزل     

/ 0 نظر / 20 بازدید