# عاشقانه
بیا وقتی برای عشق،هورا می کشد احساسبه روی اجتماع بغض حسرت،گاز اشک آور بیاندازیمبیا باخود بیاندیشیم اگریک روز تمام جاده ... ادامه مطلب
/ 4 نظر / 29 بازدید