# عشق
بیا وقتی برای عشق،هورا می کشد احساسبه روی اجتماع بغض حسرت،گاز اشک آور بیاندازیمبیا باخود بیاندیشیم اگریک روز تمام جاده ... ادامه مطلب
/ 4 نظر / 29 بازدید

... و عشق

... و عشق صدای فاصله هاست                        صدای فاصله هایی که غرق ابهامند؟!                                                            "سهراب سپهری" ادامه مطلب
/ 1 نظر / 23 بازدید