عاشقان..

چقدر قشنگ بود آواز یگانگی ات دردل زمستان ؛ و

سکوت عاشقی ات در رنگین کمان هزار رنگ ؛ چه عاشقانه

سکوت شبهای عشق را نورباران کردی وترنم باران را

بر لطافت دستانم نقش زدی...

/ 0 نظر / 19 بازدید