گفتمش نقاش را نقشی بکش از زندگی

                            با قلم نقش حبابی بر لب دریا کشید

/ 0 نظر / 10 بازدید